Leerjaar 4 Si overzicht behandelde leerstof

In leerjaar 4 zijn er readers uitgedeeld.

De readers:

Regeling in centrales

Beveiligings- en afschakel apparatuur

zijn in de klas uitgebreid besproken.

Op het smart-board heb ik diverse sheets met aantekeningen gemaakt. Hier volgt een pdf file van al deze sheets. Ze zijn nog aangevuld voor leesbaarheid.

leerjaar 4 behandelde-stof

Veel succes bij jullie examen StoomInstallaties