Herkansing PVB4-Si

Leerstof:

P7 Brandstoffen, fossiel. Luchtbehoefte, verbrandingswaarden, samenstelling en moleculaire samenstelling rookgas.

Stooktechniek, Rookgasreiniging met voorbeelden en metingen

P8 Ketelregelingen: OS temperatuur, Brandstof/lucht, vuurhaarddruk, drumniveau.

Boeken/readers:

P7 Reader Brandstof, Stooktechniek, Rookgasreiniging

p8 Boek Energietechniek deel 1 (Ketels) H 4,6,7,

Herkansing PVB-3 Si

Uit het programma-overzicht van klas 2 PVB-3 Si:

De eerste helft van dit semester worden de verschillende stoomketels en hun onderdelen behandeld. Hierbij ook aandacht voor materialen en warmteberekeningen, verliezen en rendement. Bespreken van ketelwaterbehandelingen, opgeloste stoffen en effecten die deze kunnen hebben in de installatie.

De tweede helft van dit semester worden de historische turbines behandeld. Kenmerkende eigenschappen in bouw en werking. Materialen van schoepen, opvang van axiaalkrachten etc.

Leerstof:

boek ketels: H1 t/m 3 en H8 rendement,

onderdelen ( alle stof uit leerjaar 1 kennen: omgaan met stoomtabellen, dichtheid bepalen, enthalpie bepalen van mengsel van damp en water)

 

boek turbines: H 1 en 2